Vei-, vann- og avløpsarbeid

Finnøy Grave- og Sprengningsservice AS har både ADK 1-sertifikat, og sentral godkjenning tiltaksklasse 2, i både innen Utførelse av Veg- og grunnarbeider og Utførelse av Vannforsynings- og avløpsanlegg (link til Sentral godkjenning).

 

ADK er en forkortelse for Anlegg, Drift og Kontroll. Med fullt ADK 1-sertifikat kan man legge både hovedledninger og stikkledninger for vann og avløp i alle dimensjoner.

 

For å sikre best mulig kvalitet og lengst mulig levetid for VA-ledningsanlegg, oppfordrer opplæringsordningen for ADK1-kompetanse og Norsk Vann alle norske kommuner til å stille et minimumskrav om at minst en i grøftelaget skal dokumentere ADK-kompetanse.

 

Sentral godkjenning av foretak er en frivillig kvalitetsordning som beskriver et foretaks seriøsitet og faglige kompetanse.

 

Sentral godkjenning er en generell prekvalifisering av et foretaks kvalifikasjoner vurdert opp mot kravene i byggesaksforeskriften (SAK10) kap 9-11.

 

Fra 1. januar 2016 ble det innført krav til seriøsitet for foretak som søker om sentral godkjenning. Et foretak som blir sentralt godkjent etter de nye seriøsitetsvilkårene viser at det

  • Har riktig kompetanse til å utføre oppdrag i byggesaker
  • Oppfyller de lovpålagte kravene til drift
  • Har betalt skatter og avgifter

 

Sentral godkjenning gis kun til foretak, herunder etater og andre offentlige organer, som skal godkjennes for ansvarsrett. Foretaket skal være registrert i Foretaksregisteret og Merverdiavgiftsregisteret.

 

Direktoratet for byggkvalitet administrerer den sentrale godkjenningsordningen og behandler søknader om sentral godkjenning, fornyelse og tilbaketrekking av sentral godkjenning. Direktoratet fører også tilsyn med sentralt godkjente foretak for å se til at de oppfyller kravene i plan- og bygningslovgivningen.

 

Sentral godkjenning varer i tre år og kan fornyes dersom foretaket kan dokumentere at det fortsatt oppfyller vilkårene for godkjenning.

 

Vi er således en seriøs aktør, og har god erfaring innen vei-, vann- og avløpsarbeid. Se våre referanser under fanen REFERANSER