Salg av masser

Vi selger og formidler de fleste typer masser.

Vi leverer de fleste fraksjoner innen sand, jord, grus, pukk og bærelag samt ulike typer stein og masser.

Vi formidler også asfaltering og foretar mottak av vrakmasse og returasfalt.

Ofte er det vanskelig å vite hvor mye masse man trenger. Dette kan vi være behjelpelige med å finne ut. Enkle masseberegninger kan vi hjelpe til med via telefonen eller via befaring. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat. Ring Alf Magnar på tlf. 932 51 901 eller send en e-post til

 

Eksempler på masser som vi selger og formidler:

Kabelsand: fraksjon 0/5 mm, 0/6 mm

Støpesand fraksjon 0/8 mm

Jord: solla eller sortert med sorteringsskuffe

Veigrus: fraksjon 0/11 mm, 0/16 mm, 0/22 mm, 0/32 mm

Grøftepukk (singel): fraksjon 4/16 mm, 8/16 mm, fraksjon 11/16 mm

Pukk:  fraksjon 16/22 mm, 16/32 mm, 20/80 mm, 20/120 mm

Bærelag: fraksjon 0/22 mm, 0/32 mm

Maskin- og håndstein (murestein)