Steinløing

Vi utfører en del mureoppdrag, og er til denne dag selvforsynt med løstein fra eget brudd.

Noen av våre utførte mureprosjekter:

BAKKA RØRHEIM EIENDOM HAUSKJEVÅG - kanal FINNØY BRYGGE FAA 4 NAUST KYRKJØY
4 NAUST KYRKJØY 2 HUSTOMTER ØRELUNDEN - BJERGØY ØRELUNDEN LAUVSNES
     
KYRKJØY HYTTE I RYFYLKE