Referanser   

Rennesøy Kommune: Ny gravplass ved Sørbø kirke

LYSE/Finnøy Kommune: Kombinert gass/kabel og vanngrøft 

Ryfylke Eiendom: Faahagen boligfelt     

Jærbygg: Finnøy brygge       

Ladstein Bygg AS: Faahagen 2  og Storehamn (byggefelt)

Miljøbygg AS

Landsnes Bygg AS

Finnøy Grave- og Sprengningsservice AS: Ørelunden 

IVAR/LYSE: Kombinert kabel og vanngrøft   

IVAR/LYSE - Kyrkjøy: Kombinert kabel og vanngrøft

IVAR/LYSE - Finnøy-Fogn: Kombinert kabel og vanngrøft

Hagatunet as: Boligfelt

IVAR - Aubø-Fåra: Landtak/sjøledning

Sameiet Faaholmen: Vann og strøm til Faaholmen

IVAR Eik-kirken: Vann og strøm

IVAR Nordbø pumpestasjon: Spillvann

IVAR: Rehabilitering VA ved Vikevåg brannstasjon