Referanser   

    Fra Mosterøy kunstgressbane (2018)

Finnøy Kommune: Aubø Kunstgressbane

IVAR: Sanering i Fåfeltet, Finnøy

Rennesøy Kommune: Mosterøy kunstgressbane

Rennesøy Kommune: Ny gravplass ved Sørbø kirke

LYSE/Finnøy Kommune: Kombinert gass/kabel og vanngrøft 

Ryfylke Eiendom: Fåhagen boligfelt     

Jærbygg: Finnøy brygge       

Ladstein Bygg AS: Fåhagen 2 og Storehamn boligfelt

Miljøbygg AS

Landsnes Bygg AS

 

Finnøy Grave- og Sprengningsservice AS: Ørelunden boligfelt og marina

IVAR/LYSE: Kombinert kabel og vanngrøft   

IVAR/LYSE - Kyrkjøy: Kombinert kabel og vanngrøft

IVAR/LYSE - Finnøy-Fogn: Kombinert kabel og vanngrøft

Hagatunet as: Boligfelt

IVAR - Aubø-Fåra: Landtak/sjøledning

Sameiet Faaholmen: Vann og strøm til Faaholmen

IVAR Eik-kirken: Vann og strøm

IVAR Nordbø pumpestasjon: Spillvann

IVAR: Rehabilitering VA ved Vikevåg brannstasjon